O nas - Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ

Facebook Twitter Linkedin

Uczelnia Nauk Społecznych prowadzi kształcenie na studiach licencjackich, magisterskich oraz jednolitych studiach magisterskich a także studiach podyplomowych i MBA o profilu praktycznym, pozwalającym na rozwijanie wiedzy stosowanej oraz praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych, zmierzających do przygotowania studentów i słuchaczy do pracy zespołowej oraz projektowej. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przygotowaną kadrę dydaktyczno-naukową oraz doświadczonych praktyków z danego obszaru kształcenia. Oferta studiów na prowadzonych kierunkach budowana jest w oparciu o aktualne trendy edukacyjne oraz realne potrzeby, tak aby kierunki kształcenia, umożliwiały zdobycie kwalifikacji kluczowych z punktu widzenia aktualnych potrzeb rynku pracy. Uczelnia Nauk Społecznych koncentruje swoje działania na poszerzaniu oferty kształcenia oraz ciągłym jej doskonaleniu, a także poszukiwaniu nowych przestrzeni działalności. W tym duchu narodził się pomysł utworzenia Filii w Nowym Targu, jako element strategii rozwoju i wychodzenia naprzeciw potrzebom przygotowania profesjonalnych kadr dla lokalnego rynku pracy. Dlaczego warto nas wybrać?

Profesjonalna kadra

Doświadczeni pracownicy dydaktyczno-naukowi oraz praktycy, specjaliści w swoich dziedzinach.

Kameralna atmosfera

Dla nas ważny jest każdy Student i wzajemne relacje

Praktyczny profil studiów

Zdobywasz wiedzę, ale przede wszystkim kluczowe umiejętności i kompetencje

Dogodna forma

Studia wspomagane metodami i technikami kształcenia na odległość