Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi - Filia w Nowym Targu zaprasza na Inaugurację Roku Akademickiego 2022/2023,
która odbędzie się w dniu 15 października 2022 r. o godz. 10.00.
Uroczystość odbędzie się w Urzędzie Miasta w Nowym Targu.

Będzie nam niezwykle miło z Państwem się spotkać!

Wykład inauguracyjny pt. „Dzisiaj i jutro Polski w świetle wydarzeń i procesów zachodzących w świecie” wygłosi profesor dr hab. , gen. dyw. w st. spocz, doktor honoris causa Uniwersytetu Obrony Ukrainy w Kijowie i Uniwersytetu Sił Powietrznych Ukrainy w Charkowie ,Bogusław Pacek.
 
Bogusław Pacek, profesor dr hab. , gen. dyw. w st. spocz, doktor honoris causa Uniwersytetu Obrony Ukrainy w Kijowie i Uniwersytetu Sił Powietrznych Ukrainy w Charkowie.
Absolwent studiów humanistycznych w Uniwersytecie Gdańskim . Pracował w macierzystej uczelni jako filolog. W czasie studiów i pracy w Uniwersytecie Gdańskim – aktywny animator kultury studenckiej.
W latach 1979-2014 był oficerem WP, zajmował m.in. stanowiska Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, był też : Zastępcą Dowódcy Operacji Wojskowej UE w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej, Asystentem Szefa Sztabu Generalnego WP ds. Wojsk Lądowych i Wojsk Specjalnych, Radcą Ministra Obrony Narodowej, Rektorem Akademii Obrony Narodowej, Doradcą NATO ds. reformy edukacji wojskowej w Ukrainie.
W 1990 roku doktoryzował się w naukach humanistycznych a w 2009 został doktorem habilitowanym nauk wojskowych w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego. Równolegle ze służbą wojskową od 1990 roku pracował jako wykładowca psychologii i przedmiotów z zakresu nauk politycznych i nauk o bezpieczeństwie w Akademii Marynarki Wojennej, Uniwersytecie Gdańskim, Pomezańskim Kolegium Teologicznym , Szkole Wyższej TWP-Wszechnica Polska, Uniwersytecie Jana Kochanowskiego i Akademii Obrony Narodowej. W latach 2014–2016 członek Senior Advisory Council PfP Consortium. Zasiadał w 7-osobowym międzynarodowym zespole zarządzającym SAC (organizacja dla uczelni i instytutów badawczych z 80 państw świata zajmujących się bezpieczeństwem). W latach 2014–2015 był reprezentantem Polski - członkiem Rady NATO ds. Nauki (NATO Science and Technology Board-STB). W latach 2013–2016 był członkiem Rady Naukowej Bałtyckiej Akademii Obrony w Estonii (BALTDEFCOL 30 czerwca 2014 odebrał z rąk Prezydenta RP nominację profesorską Od 2017 do 2020 roku był członkiem Zespołu Edukacji dla Bezpieczeństwa Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.
Od 1 marca 2018 – profesor zwyczajny Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego

.

Uroczystość uświetni występem:

Dominika Zamara - urodzona we Wrocławiu, gdzie rozpoczynała edukację muzyczną. W trakcie studiów otrzymała stypendium w konserwatorium muzycznym w Weronie (Włochy) i kształciła swój głos u wielu wybitnych mistrzów sztuki i techniki bel canto, m.in. Enrico De Mori, który był nauczycielem słynnej Marii Callas.
Niezwykły talent, tytaniczna praca i pragnienie ciągłego doskonalenia sprawiły, że jest jedną z najwybitniejszych sopranistek świata. Włosi piszą o niej „soprano eccezionale” (fenomenalny sopran). Współpracuje z wybitnymi dyrygentami, orkiestrami i artystami światowej sławy. Lista miejsc i państw, gdzie koncertowała jest wyjątkowo długa: od Włoch, gdzie rozpoczęła się jej międzynarodowa kariera, przez wiele krajów europejskich, aż po prestiżowe sale koncertowe w USA, Kanadzie, Meksyku, Argentynie, Korei Południowej, Chinach i Australii.
Jej repertuar jest bardzo wszechstronny – od oper przez oratoria, pieśni po utwory sakralne. Tak samo imponujące jest spektrum kompozytorów, których utwory wykonuje. Wystarczy wymienić przykładowo Mozarta, Pergolesiego, Vivaldiego, Donizettiego, Haydna. Bardzo ważne miejsce w jej repertuarze zajmują utwory kompozytorów polskich: Chopina, Moniuszki, Paderewskiego, Karłowicza, Lorenca czy Góreckiego. W ten sposób jest wybitną promotorką kultury polskiej.
Dyskografia Dominiki obejmuje kilka płyt wydanych we Włoszech. O jej pasji dla muzyki świadczy fakt, że w trudnym okresie pandemii nagrała płytę CD do kompozycji Mauro Giulianiego wraz z Amedeo Carrocci, gitara klasyczna.
Wyrazem uznania dla jej talentu i walorów artystycznych są liczne prestiżowe nagrody i wyrazy uznania, m.in. nagroda rządu włoskiego „Premio Culturale Internazionale Cartagine 2.0-2020” za osiągniecia artystyczne w kategorii muzyka-sopran i najbardziej prestiżowa nagroda w Rzymie Premio Fontane di Roma w kategorii kultura (2021).
Prowadzi też szeroką działalność promocyjną kultury współpracując z różnymi fundacjami, m.in.Tota Pulchra z Watykanu. Angażuje się również chętnie w działalność charytatywną.